Монголбанк

Хүлээгдэж буй ажлын байр

Газар хэлтэс Дуусах хугацаа Ажлын байр Тайлбар Файл
{{deptFilter(item.deptId)}} {{item.endDate | date: 'yyyy/MM/dd'}} {{item.employment}} {{item.description}} picture_as_pdf
Ажлын байр зарлагдаагүй байна.

Зарлагдаж дууссан ажлын байр

Газар хэлтэс Дуусах хугацаа Ажлын байр Тайлбар
{{deptFilter(item.deptId)}} {{item.endDate | date: 'yyyy/MM/dd'}} {{item.employment}} {{item.description}}